สารอาหารและวิตามินที่ร่างกายต้องการหรือควรได้รับในแต่ละวัน

นำข้อมูลสารอาหารและวิตามินต่างๆ ที่ร่างกายควรได้รับหรือต้องการในแต่ละวันมาให้ดูกันครับ
โดยจะแยกตามเพศเป็นชาย หญิง และเพิ่มสตรีมีครรภ์เข้าไปด้วยครับ

ลำดับที่ ชื่อสารอาหาร ชื่ออังกฤษ ชื่อเรียกอื่น หน่วยที่ต้องการ ปริมาณที่ต้องการ
ชาย หญิง สตรีมีครรภ์
1 วิตามินเอ Vitamin A  - ไมโครกรัม 900 700 770
2 วิตามินบี 1 Vitamin B1  - มิลลิกรัม 1.2 1.1 1.4
3 วิตามินบี 2 Vitamin B2  - มิลลิกรัม 1.3 1.1 1.4
4 วิตามินบี 5 Vitamin B3  - มิลลิกรัม 5 5 6
5 วิตามินบี 6 Vitamin B6  - มิลลิกรัม 1.3 1.3 1.9
6 วิตามินบี 12 Vitamin B12  - ไมโครกรัม 2.4 2.4 2.6
7 วิตามินซี Vitamin C  - มิลลิกรัม 90 75 85
8 วิตามินอี Vitamin E  - มิลลิกรัม 15 15 15
9 วิตามินดี Vitamin D  - ไมโครกรัม 15 15 15
10 วิตามินเค Vitamin K  - ไมโครกรัม 120 90 90
11 ไนอะซิน Niacin  - มิลลิกรัม 16 14 18
12 ไบโอติน Biotin วิตามินบี 7 ไมโครกรัม 30 30 30
13 โฟเลต Folate วิตามินบี 9 ไมโครกรัม 400 400 600
14 โคลีน Coline  - มิลลิกรัม 550 425 450

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตามตารางนั้น ยังไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงเรื่องอายุด้วยนะครับ เพราะจริงๆแล้ว นอกจากเพศแล้ว อายุหรือวัยก็มีความสำคัญด้วย อายุต่าง ขนาดและปริมาณของสารอาหารที่ต้องการก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น