การเปิดประมูลสัมปทานสำรวจและขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศได้เปรียบ?

การเปิดประมูลสัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทยทั้งบนบกและอ่าวไทย จำนวน 22 แปลง รวมพื้นที่กว่า 45,000 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทข้ามชาติจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้สัมปทาน ทำให้ประเทศเสียเปรียบ ... เป็นเรื่องจริงหรือไม่?
จริงๆแล้วก็ตามนี้ครับ การเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมจะประกาศเป็นการทั่วไป ซึ่งทั้งบริษัทน้ำมันของคนไทยและ/หรือบริษัทจากต่างประเทศที่มีคุณสมบัติของผู้รับสัมปทานตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สามารถยื่นขอได้เท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดสัญชาติ แต่ในอดีตที่ผ่านมามีบริษัทไทยยื่นขอน้อยรายเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงสูง ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบปิโตรเลียมและประสบการณ์สูง ปัจจุบันมีบริษัทไทยเพียง 6 บริษัท จากบริษัทผู้รับสัมปทานทั้งหมด 72 บริษัท

สรุปคือ ถ้าอยากเจาะน้ำมัน ต่างชาติยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่อยากให้ต่างชาติได้เปรียบ ก็ไม่ต้องเจาะกันไปเลยครับ เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน ^ ^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น