ทุ่งกุลาร้องไห้ คือทุ่งอะไรกันหนอ?

ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบต่ำกว้างใหญ่อยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยเรานั่นเอง ^ ^
ทุ่งกุลาร้องไห้ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอในเขตจังหวัดจำนวน 5 จังหวัดได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวมพื้นที่ประมาณ 2.1 ล้านไร่ -*-

ในอดีต ที่นี่จัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ล้าหลังสุดๆ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินทรายจัดๆ มีความเป็นกรดในดินสูง บางส่วนเป็นดินเค็มกันเลย แถมยังขาดแคลนน้ำในต้นฤดูเพาะปลูก แต่ดันมีน้ำท่วมขังในปลายฤดูเพาะปลูกทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่นี่จัดว่าอยู่ในระดับน้อยมากๆ ซึ่งทุ่งกุลาร้องไห้จะเป็นอะไรที่แห้งแล้งสุดๆในหนังสือเรียนชั้นประถมสมัยก่อน เด็กประถมบางคนหากพูดถึงทุ่งกุลาร้องไห้แล้วเผลอๆนึกถึงภาพทะเลทรายกันเลยทีเดียว

แต่ปัจจุบันนี้ ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาไปมาก จนทำการเกษตรได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้จัดว่า "ล่ำซำ" ด้วยซ้ำ
ไปๆมาๆ พื้นที่บางแห่งที่อดีตเคยอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุับันแห้งแล้งกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ไปแล้วก็มีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น