ระเบียบการลา ของข้าราชการ

รวมระเบียบการลา ของข้าราชการครับ
ลาแบบไหนทำอะไรยังไง มีระเบียบยังไง ก็ตามนี้เลยครับ ^ ^

1. การนับวันลาข้าราชการ
2. การลาป่วยของข้าราชการ
3. การลาคลอดบุตรข้าราชการ
4. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
5. การลากิจส่วนตัวของข้าราชการ
6. การลาพักผ่อนของข้าราชการ
7. การลาบวชของข้าราชการ
8. การลาเกณฑ์ทหารของข้าราชการ
9. การลาศึกษาต่อ อบรม ปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการ
10. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
11. การลาติดตามคู่สมรส

ทีนี้ก็ไม่ต้องลาถูกลาผิดกันอีกแล้วนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น