วัคซีนสำหรับเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ต้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง?

โรคอันตรายๆบางชนิดนั้น สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งถ้าได้รับวัคซีนแล้วก็จะป้องกันไม่ให้ป่วยด้วยโรคนั้นๆได้ (บางโรคอันตรายร้ายแรงถึงขั้นพิการหรือตายได้เลย) ดังนั้นเด็กๆควรจะต้องได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด พ่อแม่ควรใส่ใจและพาลูกหลานไปรับวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขตามกำหนดนะครับ ^ ^

สำหรับกำหนดการรับวัคซีนของเด็กนั้น จะแบ่งตามช่วงอายุครับ โดยแบ่งได้กว้างๆเป็น ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน และ เด็กวัยเรียนครับ ^ ^

1. เด็กก่อนวัยเรียน

     อายุแรกเกิด
          - วัคซีนวัณโรค, วัคซีนตับอักเสบบี

     อายุ 1 เดือน
          - วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ให้เฉพาะเด็กที่แม่เป็นพาหะนำโรคไวรัสตับอักเสบบีเท่านั้นนะครับ ^ ^")

     อายุ 2 เดือน
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 1
          - หยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 1

     อายุ 4 เดือน
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 2
          - หยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2

     อายุ 6 เดือน
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 3
          - หยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 3

     อายุ 9 เดือน
          - วัคซีนรวม หัด คางทูม หัดเยอรมัน (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 1

     อายุ 1 ปี 6 เดือน
          - วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 4
          - หยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 4

     อายุ 1 ปี 7 เดือน
          - วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 2

     อายุ 2 ปี 6 เดือน
          - วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3

     อายุ 4 ปี
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ครั้งที่ 5
          - หยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 5

2. เด็กวัยเรียน

     อายุ 7 ปี (นักเรียนป.1)
          - วัคซีนรวม หัด คางทูม หัดเยอรมัน
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (รวมในเข็มเดียว) ถ้าไม่ได้รับในครั้งที่ 5
          - วัคซีนวัณโรคในรายที่ไม่มีแผลเป็นหรือไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับวัคซีนนี้แล้ว

     อายุ 12 ปี (นักเรียนป.6)
          - วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก

ก็เท่านี้ล่ะครับ พ่อแม่ควรดูกำหนดการรับวัคซีนของลูกและพาไปฉีดให้ตรงตามนัดนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น