แนวทาง/วิธีเก็บเงินท่องเที่ยวไทย ต่างประเทศ ตามฐานเงินเดือนต่างๆ

เป็นแนวทางส่วนตัวนะครับ เห็นแย้งได้จ้า ^ ^"
สำหรับคนที่มีเงินเดือน 15,000, 20,000, และ 30,000 บาท
ซึ่งถ้าอยากเที่ยวจริงๆ ต้องยอมมีเงินเก็บน้อยหน่อยนะครับ ^ ^"

1. เงินเดือนสามัญชนเบบี๋ๆ คนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000 บาท ต่อเดือน
1.1 กรณีไม่มีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 2,500 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 3,500 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 7,500 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 16,500 บาท ใช้จ่ายประจำเดือน (ไม่มีลูก คงใช้พอหรอกน่า -*-)
กรณีนี้
จะมีงบเที่ยวไทย 10,000 บาท ทุกๆ 4 เดือน อยากเที่ยวแพงกว่านี้ ก็เพิ่มเดือนให้มากขึ้น
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 126,000 บาท ทุกๆ 3 ปี (งบคนละ 63,000 บาท ลบ 13,000 เป็น pocket money เหลือ 50,000 เป็นค่าทัวร์ละกัน ลองเลือกดูครับว่าไปที่ไหนไม่เกิน 5 หมื่นบ้าง)
มีเงินเก็บ 270,000 บาท ในทุก 3 ปี หากเก็บเท่าเดิมตั้งแต่อายุ 25 ปี ตอนอายุ 40 ปี จะมีเงินเก็บ 1,350,000 บาท (แท้จริงแล้ว เงินเดือนจะเพิ่มขึ้น คงไม่มีใครอยู่ที่ 15,000 ตลอดนะครับ ^ ^)

1.2 กรณีมีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 1,000 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 2,500 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 5,000 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 21,500 บาท ใช้จ่ายประจำเดือน (พ่อแม่ลูก น่าจะพอ(มั้ง))
จะมีงบเที่ยวไทย 5,000 บาท ทุกๆ 5 เดือน
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 120,000 บาท ทุกๆ 4 ปี พาลูกไปเที่ยวด้วย ก็จะเป็นว่า ...
- ลูกคนเดียว หาร 3 ได้คนละ 40,000 ไปได้มากสุดคือญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
- ลูกสองคน หาร 4 ได้คนละ 30,000 ไปญี่ปุ่นยังได้อยู่ (pocket money ของลูกคงไม่เยอะมาก) ฮ่องกง จีน เกาหลี สิงคโปร์ สบายๆ
เงินออม เริ่มตั้งแต่อายุ 25 ปี พออายุ 40 ปี จะมีเิงินออม 900,000 บาท (เงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายของลูกก็เพิ่มตามตลอด น่าจะได้ประมาณนี้ล่ะครับ ^ ^")

---------------------------

2. เงินเดือน Salary Man คนละ 20,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน
2.1 กรณีไม่มีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 2,500 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 4,500 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 8,500 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 25,000 บาท ใช้จ่ายประจำเดือนคนละ 12,500 (ไม่มีลูก ไม่ต้องถึงกับประหยัด แค่ไม่ฟุ่มเฟือยก็อยู่สบายๆแล้ว)
กรณีนี้
จะมีงบเที่ยวไทย 10,000 บาท ทุกๆ 4 เดือน อยากเที่ยวแพงกว่านี้ ก็เพิ่มเดือนให้มากขึ้น
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 108,000 บาท ทุกๆ 2 ปี (งบคนละ 54,000 บาท ลบ 14,000 เป็น pocket money เหลือ 40,000 เป็นค่าทัวร์ละกัน ลองเลือกดูครับว่าไปที่ไหนไม่เกิน 4 หมื่นบ้าง)
หรือ มีงบเที่ยวต่างประเทศ 162,000 บาท ทุกๆ 3 ปี ไปยุโรปสบายๆ
หรือ มีงบเที่ยวต่างประเทศ 216,000 บาท ทุกๆ 4 ปี คนละแสนกว่าๆ ไปเที่ยวไหนก็ตามใจเลยครับ
มีเงินเก็บตั้งแต่อายุ 25 ปี ตอนอายุ 40 ปี จะมีเงินเก็บ 1,530,000 บาท

2.2 กรณีมีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 2,000 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 2,500 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 7,500 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 28,000 บาท ใช้จ่ายประจำเดือน (พ่อแม่ลูก น่าจะสบายๆ แบบไม่สุรุ่ยสุร่ายมาก)
จะมีงบเที่ยวไทย 10,000 บาท ทุกๆ 5 เดือน
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 120,000 บาท ทุกๆ 4 ปี พาลูกไปเที่ยวด้วย ก็จะเป็นว่า ...
- ลูกคนเดียว หาร 3 ได้คนละ 40,000 ไปได้มากสุดคือญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
- ลูกสองคน หาร 4 ได้คนละ 30,000 ไปญี่ปุ่นยังได้อยู่ (pocket money ของลูกคงไม่เยอะมาก) ฮ่องกง จีน เกาหลี สิงคโปร์ สบายๆ
เงินออม เริ่มตั้งแต่อายุ 25 ปี พออายุ 40 ปี จะมีเิงินออม 1,350,000 บาท (เงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายของลูกก็เพิ่มตามตลอด น่าจะได้ประมาณนี้ล่ะครับ ^ ^")

---------------------------

3. เงินเดือนกำลังโอเคที่สุด คนละ 30,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเดือน
3.1 กรณีไม่มีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 5,000 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 10,000 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 15,000 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 30,000 บาท ใช้จ่ายประจำเดือนคนละ 15,000 (ไม่มีลูก ไม่ต้องถึงกับประหยัด แค่ไม่ฟุ่มเฟือยก็อยู่สบายๆแล้ว)
กรณีนี้
จะมีงบเที่ยวไทย 20,000 บาท ทุกๆ 4 เดือน อยากเที่ยวแพงกว่านี้ ก็เพิ่มเดือนให้มากขึ้น หรือไม่ได้เที่ยวบ่อยนัก ไม่แพงนัก ก็เอางบไปสมทบเงินเก็บออมทรัพย์ก็ได้
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 120,000 บาท ทุกๆปี (งบคนละ 60,000 บาท ลบ 15,000 เป็น pocket money เหลือ 45,000 เป็นค่าทัวร์ละกัน ลองเลือกดูครับว่าไปที่ไหนไม่เกิน 4.5 หมื่นบ้าง)
หรือ มีงบเที่ยวต่างประเทศ 240,000 บาท ทุกๆ 2 ปี คนละแสนกว่าๆ ไปเที่ยวไหนก็ตามใจเลยครับ อยากจะไปล่อง cruise ไปอลาสก้า ก็เพิ่มปีเอาหน่อยแล้วกัน
มีเงินเก็บ ตอนอายุ 40 ปี ที่ 2,700,000 บาท หากเก็บเท่าเดิมตั้งแต่อายุ 25 ปี (ได้บ้านชั้นเดียว + รถ compact car 1 คัน หรือ eco car 2 คัน)

3.2 กรณีมีลูก
- ค่าเที่ยวไทยเดือนละ 3,000 บาท
- ค่าเที่ยวต่างประเทศเดือนละ 7,000 บาท
- ค่าออมทรัพย์ เดือนละ 10,000 บาท
- เหลือเงิน เดือนละ 40,000 บาท ใช้จ่ายประจำเดือน (พ่อแม่ลูก น่าจะสบายๆ มีลูกสองคนก็ไหว)
จะมีงบเที่ยวไทย 12,000 บาท ทุกๆ 4 เดือน
มีงบเที่ยวต่างประเทศ 168,000 บาท ทุกๆ 2 ปี พาลูกไปเที่ยวด้วย ก็จะเป็นว่า ...
- ลูกคนเดียว หาร 3 ได้คนละ 56,000 ลองหาทัวร์ราคานี้ดู (เผื่อ pocket money ไว้ด้วยนะครับ)
- ลูกสองคน หาร 4 ได้คนละ 42,000 ก็ไปได้หลายที่อยู่ครับ
เงินออม เริ่มตั้งแต่อายุ 25 ปี พออายุ 40 ปี จะมีเิงินออม 1,800,000 บาท (เงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายของลูกก็เพิ่มตามตลอด น่าจะได้ประมาณนี้ล่ะครับ ^ ^") (ซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวได้หลังนึง รถระดับ sub compact หรือ eco car อีก 1 คัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น