จำนวนประชากรประเทศไทย แยกรายจังหวัดปี 2556, 2013

แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในประเทศไทย ปี 2556, 2013 ครับ (ข้อมูลจากเวบไซต์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

สรุปแยก 22 อันดับ จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากเกิน 1 ล้านคน
1. กรุงเทพฯ    5,975,386
2. นครราชสีมา    2,670,103
3. อุบลราชธานี    1,866,284

4. ขอนแก่น    1,820,110
5. เชียงใหม่    1,711,345
6. บุรีรัมย์    1,605,071
7. อุดรธานี    1,591,891

8. นครศรีธรรมราช    1,589,332
9. ศรีสะเกษ    1,502,640
10. สุรินทร์    1,428,280

11. สงขลา    1,394,915
12. ร้อยเอ็ด    1,342,721
13. ชลบุรี    1,315,445
14. เชียงราย    1,283,668
15. สกลนคร    1,161,854
16. สมุทรปราการ    1,153,610
17. ชัยภูมิ    1,148,240
18. นครสวรรค์    1,111,292
19. นนทบุรี    1,036,418
20. เพชรบูรณ์    1,030,238
21. สุราษฎร์ธานี    1,021,958
22. กาฬสินธุ์    1,008,142
ผมทำ สีแยกภาคไว้ด้วยนะครับ
สีดำ ภาคกลาง, กทม.
สีแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีเขียว ภาคตะวันออก
สีชมพู ภาคใต้
สีน้ำเงิน ภาคเหนือ

สรุปแยกทุกจังหวัด
เขตจังหวัดจำนวนประชากร
เขต 1 เชียงใหม่5000 - เชียงใหม่1,711,345
5100 - ลำพูน404,403
5200 - ลำปาง769,740
5400 - แพร่468,167
5500 - น่าน486,508
5600 - พะเยา487,559
5700 - เชียงราย1,283,668
5800 - แม่ฮ่องสอน273,779
รวม5,885,168
เขต 2 พิษณุโลก5300 - อุตรดิตถ์475,363
6300 - ตาก614,400
6400 - สุโขทัย624,233
6500 - พิษณุโลก880,749
6700 - เพชรบูรณ์1,030,238
รวม3,624,984
เขต 3 นครสวรรค์1800 - ชัยนาท345,728
6000 - นครสวรรค์1,111,292
6100 - อุทัยธานี334,527
6200 - กำแพงเพชร747,087
6600 - พิจิตร568,832
รวม3,107,466
เขต 4 สระบุรี1200 - นนทบุรี1,036,418
1300 - ปทุมธานี897,482
1400 - พระนครศรีอยุธยา775,972
1500 - อ่างทอง288,664
1600 - ลพบุรี765,690
1700 - สิงห์บุรี222,345
1900 - สระบุรี640,028
2600 - นครนายก262,546
รวม4,889,145
เขต 5 ราชบุรี7000 - ราชบุรี870,531
7100 - กาญจนบุรี886,172
7200 - สุพรรณบุรี864,496
7300 - นครปฐม854,900
7400 - สมุทรสาคร500,954
7500 - สมุทรสงคราม196,162
7600 - เพชรบุรี476,643
7700 - ประจวบคีรีขันธ์508,973
รวม5,158,830
เขต 6 ระยอง1100 - สมุทรปราการ1,153,610
2000 - ชลบุรี1,315,445
2100 - ระยอง614,119
2200 - จันทบุรี523,424
2300 - ตราด234,671
2400 - ฉะเชิงเทรา680,409
2500 - ปราจีนบุรี474,172
2700 - สระแก้ว562,887
รวม5,558,738
เขต 7 ขอนแก่น4000 - ขอนแก่น1,820,110
4400 - มหาสารคาม965,531
4500 - ร้อยเอ็ด1,342,721
4600 - กาฬสินธุ์1,008,142
รวม5,136,504
เขต 8 อุดรธานี3800 - บึงกาฬ414,664
3900 - หนองบัวลำภู519,024
4100 - อุดรธานี1,591,891
4200 - เลย643,559
4300 - หนองคาย527,553
4700 - สกลนคร1,161,854
4800 - นครพนม722,418
รวม5,580,964
เขต 9 นครราชสีมา3000 - นครราชสีมา2,670,103
3100 - บุรีรัมย์1,605,071
3200 - สุรินทร์1,428,280
3600 - ชัยภูมิ1,148,240
รวม6,851,694
เขต 10 อุบลราชธานี3300 - ศรีสะเกษ1,502,640
3400 - อุบลราชธานี1,866,284
3500 - ยโสธร552,102
3700 - อำนาจเจริญ383,958
4900 - มุกดาหาร350,156
รวม4,655,140
เขต 11 สุราษฎร์ธานี8000 - นครศรีธรรมราช1,589,332
8100 - กระบี่440,861
8200 - พังงา259,294
8300 - ภูเก็ต345,634
8400 - สุราษฎร์ธานี1,021,958
8500 - ระนอง195,261
8600 - ชุมพร505,355
รวม4,357,696
เขต 12 สงขลา9000 - สงขลา1,394,915
9100 - สตูล303,151
9200 - ตรัง641,476
9300 - พัทลุง525,346
9400 - ปัตตานี699,561
9500 - ยะลา514,389
9600 - นราธิวาส772,086
รวม4,850,926
เขต 13 กรุงเทพมหานคร1000 - กรุงเทพฯ5,975,386
รวม5,975,386
N/A
19,060
รวม19,060
รวมทั้งหมด65,651,700

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2556 12:23

  ข้อมูล เป็นข้อมูลจากฐานหลักประกันสุขภาพที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลครับ ข้อมูลจะไม่ตรง(แต่ก็ใกล้เคียง) กับทะเบียนราษฎร์(ตามที่อยู่ที่อำเภอ)นะครับ

  แต่ยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงที่รวมคนที่ไปทำงานในจังหวัดนั้นๆ
  ยกตัวอย่าง กทม. มีประชากร 5 ล้าน
  แต่ถ้ารวมๆคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ชื่ออยู่ต่างจังหวัด แต่ตัวทำงานอยู่กทม.ด้วยแล้ว ก็อาจจะถึง 10 ล้านเลยก็ได้ครับ

  แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ในระดับหนึ่งครับ

  ตอบลบ
 2. ข้อมูลแต่ละจังหวัดรวมกันแล้วไม่เท่ากับจำนวนรวมด้านล่างแล้วข้อมูลจังหวัดของแต่ละเขตรวมแล้วบางเขตไม่ถูกค่ะ

  ตอบลบ