เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านและผ่อนเท่าไร ธนาคารให้ผ่าน? มาดูกันครับ ^ ^

สำหรับหลายๆคนที่กำลังคิดจะกู้ซื้อบ้าน ทางเฮ้าส์ คอนโดมิเนี่ยม ที่อยู่อาศัยต่างๆ
แล้วอยากจะรู้ว่า เงินเดือนตัวเองนั้น จะกู้ได้เท่าไหร่ กู้ได้กี่บาท ผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่ สินเชื่อเป็นอย่างไร ธนาคารจึงจะให้ผ่านแบบง่ายๆ?
ลองมาดูกันครับ ^ ^ (ผมคิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นะครับ)

ปล. ที่เห็นนั้น คือราคาที่ "ผ่านชัวร์" สำหรับ "กู้เดี่ยว" ครับ จึงอาจจะดูน้อยไปหน่อย
ถ้ามีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น เป็นข้าราชการ เงินดาวน์เยอะ เงินติดบัญชีเยอะ บัญชีหมุนเวียนดี มีคนร่วมกู้ ฯลฯ ... อัตราก็จะต่างออกไปครับ ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งพิจารณาด้วย
แต่ถ้าแบบว่าเดินโทงๆไปธนาคารแบบตัวปลิว และธนาคารให้แน่ๆ ก็ตามนี้ครับ ^ ^

1. เงินเดือน 10,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 4,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 431,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 496,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 541,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 572,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 593,000 บาท

2. เงินเดือน 12,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 539,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 620,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 676,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 715,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 741,000 บาท

3. เงินเดือน 15,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 6,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 647,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 744,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 811,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 858,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 889,000 บาท

4. เงินเดือน 17,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 7,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 755,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 868,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 947,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,001,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,038,000 บาท

5. เงินเดือน 20,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 8,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 862,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 993,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,082,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,144,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท

6. เงินเดือน 22,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 970,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,117,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,217,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,287,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,334,000 บาท

7. เงินเดือน 25,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,078,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,241,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,353,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,430,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,483,000 บาท

8. เงินเดือน 27,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 11,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,365,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,488,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,573,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,631,000 บาท

9. เงินเดือน 30,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,294,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,489,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,623,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,716,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,779,000 บาท

10. เงินเดือน 35,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 14,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,510,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,737,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,894,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,002,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,076,000 บาท

11. เงินเดือน 40,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 16,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,725,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,986,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,165,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,288,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,373,000 บาท

12. เงินเดือน 45,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 18,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,941,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,234,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,435,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,574,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,669,000 บาท

13. เงินเดือน 50,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 20,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 2,157,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,482,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,706,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,860,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,966,000 บาท

คร่าวๆประมาณนี้ครับ ขอทำเฉพาะ 10,000-50,000 บาทนะครับ เงินเดือนมากกว่านี้ ไปสอบถามกับธนาคารโดยตรงแทนแล้วกันจ้า ^ ^
คงจะมีประโยชน์ต่อคนที่คิดจะขอสินเชื่อซื้อบ้านทุกคนครับ ^ ^

4 ความคิดเห็น:

 1. ธนาคารไรอ่ะครับ อย่างผมเงินเดือน15000 ต้องการแค่370000 ผ่อน6000 ต้องการเอาเงินไปปิดหนี้จุดอื่นๆทั้งหมด เพื่อผ่อนที่นี่ที่เดียว ช่วยแนะนำหน่อยแจ้งธนาคารว่าอ่ะไร

  ตอบลบ
 2. เงินเดือน10000จะกู้เงิน431000บ.ผ่อน6000 ต้องไปธนาคารไหนดีคับ

  ตอบลบ
 3. เงินเดือน10000จะกู้เงินธนาคารได้ไหมดีคับ


  ตอบ

  ตอบลบ