การแบ่งระดับชั้นของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

การเปรียบเทียบโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งอเมริกาแล้ว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ป.4-5-6 จะเทียบกับอเมริกา Grade ไหน? ลองดูกันตามนี้เลยครับ

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา elementary school
ป. 1
Grade 1
ป. 2
Grade 2
ป. 3
Grade 3
ป. 4
Grade 4
ป. 5
Grade 5
ป. 6
Grade 6

ระดับมัธยมต้น
มัธยมต้น
middle school, junior high school
ม. 1
Grade 7
ม. 2
Grade 8
ม. 3
Grade 9

ระดับมัธยมปลาย
มัธยมปลาย
high school
ม. 4
Grade 10
ม. 5
Grade 11
ม. 6
Grade 12

ก็ตามนี้แหละครับ สำหรับการเทียบระดับการศึกษาและระดับชั้นของโรงเรียนในอเมริกากับโรงเรียนในประเทศไทยครับ ^ ^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น